04.01.2022 Kl.11:50
For Ole-Jonas er det viktig at behandlingen bygger på et godt terapeutisk samarbeid der begge parter jobber aktivt i samme retning. I behandlingen veiledes pasienten gjennom ulike kroppslig tilnærminger med potensiale om å oppdage eller utvikle iboende ressurser som kan ha positiv innvirkning på pasientens hverdag.

Ole-Jonas har 100% driftstilskudd fra Eidsvoll kommune. Han skal jobbe 50% frem til våren. Da er han ferdig med masteroppgaven sin.

Vi ønsker han velkommen til oss på Trimmen!
Trimmen Fysioterapi & Trening AS © 2020-2022