10.11.2021 Kl.10:20
Erlend fullførte utdannelsen for å bli fysioterapeut i 2008 og har siden jobbet ved institutter i Eidsvoll og på Jessheim. 


Han har en spisskompetanse på behandling av personer med nevrologiske lidelser og nevromuskulære sykdommer, 
dvs. skader med årsak i det sentrale eller det perifere nervesystem samt sykdommer i muskulatur. Ytterligere tilbyr 
han allmenn fysioterapi etter år med erfaring og bred interesse for faget. 


Vi ønsker Erlend velkommen tilbake til oss på Trimmen!Trimmen Fysioterapi & Trening AS © 2020-2022