Trimmen Fysioterapi & Trening as ble stiftet i 2010. I dag er vi 4 fysioterapeuter og 1 psykomotorisk fysioterapeut. 4 stykker med kommunalt tilskudd og en helprivat. Ta kontakt med oss om du ønsker behandling så får vi se hva vi får til! Ventetid må dessverre påberegnes. Hos vår helprivate fysioterapeut er det ingen venteliste.
Mette Olsen Elfstedt
Mette Olsen Elfstedt, daglig leder, instruktør
Atle Sørensen
Atle Sørensen, instruktør
Ole Johan Venger Pedersen
Ole Johan Venger Pedersen, fysioterapeut
 
Jorunn Waaler
Jorunn Waaler, fysioterapeut
Grethe Frank Strand
Grethe Frank Strand, instruktør
Hans Petter Høibråten
Hans Petter Høibråten, instruktør
 
Aina Kulstad
Aina Kulstad, instruktør
Else Stenersen
Else Stenersen, instruktør
Anne K. Gefle Aune
Fysioterapeut Anne K. Gefle Aune
 
Lill Jessen
Lill Jessen, instruktør
Erlend Hauge
Fysioterapeut Erlend Hauge
Ole-Jonas Liereng
Ole-Jonas Liereng, Psykomotorisk fysioterapeut
 
Trimmen Fysioterapi & Trening AS © 2020-2022