15.12.2020 Kl.09:12
Vi har fått flere spørsmål om man kan sjekke hvor mange som er inne og trener på senteret.

Gå inn på fanen som heter "booking" og trykk på bookingmodul lenken. Da kommer du til denne siden du ser nedenfor.

Tellingen av besøkende i sanntid vil være et estimat.

Telling av antall besøkende på Trimmen er basert på at alle benytter nøkkelkortet og tæpper kortet ved ankomst, i tillegg til at det blir benyttet en gjennomsnittlig treningstid pr. medlems for beregning av besøkende akkurat nå.

Så må man regne med at det kan være noen flere i mellom kl.07.00-16.00 da det kan være pasienter som er her og trener. Men etter kl.16.00 er dette en god pekepinn.

Trimmen Fysioterapi & Trening AS © 2020-2022