Custom Bg
13.03.2020 Kl.11:05
Hei alle medlemmer på Trimmen! 

Både det norske samfunnet og hele verdenssamfunnet står foran større utfordringer enn på veldig lenge. Sjelden opplever man situasjoner hvor vi alle er påvirket i den grad som under denne pandemien. Ingen kan i dag si hvor lenge denne situasjonen vil vare.

Et av tiltakene myndighetene har satt i verk for å begrense smittespredning er å stenge alle treningssentre, foreløpig i 14 dager. Trimmen vil fryse medlemskap og innbetalinger fra medlemmene i tilsvarende periode som myndighetene pålegger oss og holde stengt.

Dette må vi ordne i etterkant fordi trekket som gjelder neste mnd allerede er sendt bankene fra det eksterne firmaet som fakturerer for oss. Dette trekket vil gå ut fra medlemmenes konto 20 mars.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å holde seg aktive og trene ute i vårsola, i påvente av at trening og gruppetimer på Trimmen kan gjenopptas! Skulle du ha ytterligere spørsmål, bes dette sendes til post@trimmen.as

Trimmen Fysioterapi & Trening AS © 2020-2022