Jorunn Waaler:
Privat fysioterapeut uten tilskudd, og dermed ingen venteliste.
Jorunn er utdannet fysioterapeut ved Oslo Metropolitan University (OsloMet) i 2019.

Hun har arbeidserfaring fra spesialist- og kommunehelsetjeneste, med bl.a nevrologisk fysioterapi, rehabilitering etter hjerneslag, lungefysioterapi og opptrening etter skade/operasjon. Jorunn har videre interesse for problemstillinger knyttet til muskel/skjelett.

Jorunn er selv aktiv idrettsutøver og interesserer seg derfor også for idrettsskader, forebyggende og rehabiliterende tiltak. Behandlingen har ofte en aktiv tilnærming, men kan også kombineres med manuelle teknikker, behandling på benk, idrettsmassasje ol. 

For Jorunn er det viktig at pasienten føler seg hørt, sett og tatt på alvor. Hun liker derfor å inkludere pasienten i behandlingen, "slik at vi sammen kan komme frem til tiltak/behandling som passer for deg".

Vår fysioterapeut Jorunn kan også nå tilby dry needeling behandling!

Dry needeling er en triggerpunktbehandling med nåler. 
Et triggerpunkt er ofte definert som et stramt bånd eller en streng inne i muskelen. 

Dette kan oppstå av flere grunner, de vanligste årsakene kan være: 

- Akutt overbelastning 
- Belastning over tid 
 - Stress - Søvnproblemer
 - Inflammasjoner 

Kunne dette vært noe for deg? 

Timer som ikke benyttes, må betales i sin helhet dersom timen ikke er avbestilt innen kl 15.30 dagen i forveien.

Ønsker du mer informasjon om behandlingen, kan du kontakte fysioterapeut Jorunn på tlf.: 90800980 eller 
e-post.: jorunnwaaler.fysio@gmail.comOle Johan Venger Pedersen:
Ole Johan er utdannet fysioterapeut fra Fysioterapihøyskolen i Oslo 1994. Han har siden 1994 jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut i Eidsvoll med driftsavtale med Eidsvoll kommune.
Ole Johan jobber med allmenn fysioterapi, dvs alle skader og sykdommer som gir smerte og /eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
Han er også medeier og styreleder i Trimmen Fysioterapi & Trening AS
Ole Johan har 100% driftstilskudd fra Eidsvoll kommune.

Erlend Hauge:
Erlend fullførte utdannelsen for å bli fysioterapeut i 2008 og har siden jobbet ved institutter ved Eidsvoll og på Jessheim. Han har spisskompetanse på behandling av personer med nevrologiske lidelser og nevromuskulære sykdommer, dvs skader med årsak i det sentrale eller det perifere nervesystem samt sykdommer i muskulatur.
Ytterligere tilbyr han allmenn fysioterapi etter år med erfaring og bred interesse for faget.
Erlend har 100% driftstilskudd med Eidsvoll Kommune. Han er også fra 2023 medeier i Trimmen.

Anne K.Gefle Aune:
Anne ble ferdig utdannet fysioterapeut fra Nederland i 2008. Hun har i etterkant opparbeidet seg bred kompetanse innen allmenn fysioterapi og har en mastergrad innen idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. 
Anne har jobbet innen mange ulike settinger; fra kommunalt ansatt, til ulike klinikker, toppidrett og har drevet for seg selv på klinikk de siste årene.
Anne er behandler ale type diagnoser og er mer opptatt av å se potensialet og mulighetene hos pasienter enn begrensningene som ulike typer sykdommer kan føre med seg. Hun er opptatt av rehabilitering og opptrening og det faller godt innenfor hennes videreutdanning. 
Anne sier: " Jeg bryr meg ikke om man er pensjonist eller mosjonist eller toppidrettsutøver. Her kan alle få hjelp til å bli bedre. Jeg har stor bredde innenfor kurs, men jeg har kanskje størst kompetanse innen muskel og skjelett plager og reumatiske lidelser, samt smertemestring som jeg er spesielt opptatt av og interesserer meg stort for. 
Anne har 100% driftstilskudd fra Eidsvoll kommune.


Ole-Jonas Liereng MNFF
Psykomotorisk Fysioterapeut
Ole-Jonas tok sin bachelorgad i Fysioterapi ved Fontys University of Applied Sciences i 2012, i Eindhoven, Nederland. 
Han fullførte sin mastergrad i fysioterapi ved Universitetet i Tromsø i 2022 med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi.
Ole-Jonas har god erfaring med oppfølging av pasienter med komplekse smertetilstander og sammensatte lidelser. 

For Ole-Jonas er det viktig at behandlingen bygger på et godt terapeutisk samarbeid der begge parter jobber aktivt i samme retning. I behandlingen veiledes pasienten gjennom ulike kroppslig tilnærminger med potensiale om å oppdage eller utvikle iboende ressurser som kan ha positiv innvirkning på pasientens hverdag. 

Ole-Jonas har driftsavtale i 100% stilling med Eidsvoll kommune.

Send mail til post@trimmen.as så tar vi kontakt med deg! 
Meldinger sendt på sms, Messenger eller andre måter vil ikke bli besvart! Kun mail som gjelder!


Trimmen Fysioterapi & Trening AS © 2020-2022