På Trimmen trenger man ikke vente på fysioterapitime. Vegard Knutsen jobber som privat fysioterapeut hos oss, og kan tilby fysioterapitime innen en uke. Pris er kr.540,-  for første time, deretter for oppfølgingsbehandling kr. 440,- pr time. Ultralyd: kr.740,-
Ring oss på 63961120/97959571 for å bestille time.
Vegard tilbyr timer på dagtid, ettermiddag og kveld.
 

Vegard Knutsen:  
Vegard jobber som privatpraktiserende fysioterapeut uten tilskudd. Han er utdannet med to grader fra Oslo Metropolitan University - først idrett og helse og deretter fysioterapi.
Vegard er offentlig godkjent fysioterapeut med moderne behandlingteknikker. Han har arbeidserfaring fra rehabiliteringssentre og store sykehus som gjør at han har tilegnet seg en bred og høy kompetanse innen utredning og behandling. Vegard har vært medisinsk koordinator i Obosligaklubben Ull/Kisa de siste årene og har gjennom dette tilegnet seg en høy grad av kompetanse i forhold til idrettskader.
Vegard jobber med alle typer skader/sykdom i muskel og skjelett systemet. Han har lang erfaring med bruk av nålebehandling som et ledd i intramuskulær smertebehandling. Vegard kan nås på tlf 97959571

"Hos meg tar vi alle plager på alvor, vi gjør en grundig og god undersøkelse og forsøker å finne en riktig diagnose som gir oss et godt grunnlag til å finne de rette behandlingsalternativene. Sammen skal vi ha troen på en aktiv og helhetlig tilnærming."


Ole Johan Venger Pedersen:
Ole Johan er utdannet fysioterapeut fra Fysioterapihøyskolen i Oslo 1994. Han har siden 1994 jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut i Eidsvoll med driftsavtale med Eidsvoll kommune.
Ole Johan jobber med allmenn fysioterapi, dvs alle skader og sykdommer som gir smerte og /eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
Han er også medeier og styreleder i Trimmen Fysioterapi & Trening AS 

Erlend Hauge:
Erlend fullførte utdannelsen for å bli fysioterapeut i 2008 og har siden jobbet ved institutter ved Eidsvoll og på Jessheim. Han har spisskompetanse på behandling av personer med nevrologiske lidelser og nevromuskulære sykdommer, dvs skader med årsak i det sentrale eller det perifere nervesystem samt sykdommer i muskulatur.
Ytterligere tilbyr han allmenn fysioterapi etter år med erfaring og bred interesse for faget.

David Jansen:
David har kompetanse i allmenn fysioterapi og komplett fysikalsk lymfødembehandling. Behandler også lipødem.
Han har bachelor i fysioterapi fra Høgskolen i Oslo.
David har jobbet hos Trimmen siden 2013.
David er også instruktør i Kettlebells og BootCamp.

Trond Ruud:
Trond har utdannelse fra Statens fysioterapiskole i Oslo. Han var ferdig fysioterapeut i 1976.
Trond arbeidet på sentralsykehuset i Akershus fra 1978-1981.
Fra 1981 har han vært privatpraktiserende fysioterapeut i Voldgata Fysikalske i Lillestrøm til 1996
Fra 1996 har Trond drevet som privatpraktiserende og deleier i Fysioterapisenteret.  siden 2010 ble han medeier i Trimmen Fysioterapi & Trening AS. Trond har stort interessefelt innen fysikalsk behandling og driver allmenn fysioterapi.Trimmen Fysioterapi & Trening AS © 2020-2022