På Trimmen trenger man ikke vente på fysioterapi time. Vegard Knutsen jobber som privat fysioterapeut hos oss, og kan tilby fysioterapi time innen en uke. Pris er kr.540,-  for første time, deretter for oppfølgings behandling kr. 440,- pr time. Ultralyd: kr.740,-
Ring oss på 63961120/97959571 for å bestille time.
Vegard tilbyr timer på dagtid, ettermiddag og kveld.
 

Vegard Knutsen:  
Vegard jobber som privatpraktiserende fysioterapeut uten tilskudd. Han er utdannet med to grader fra Oslo Metropolitan University - først idrett og helse og deretter fysioterapi.
Vegard er offentlig godkjent fysioterapeut med moderne behandlings teknikker. Han har arbeidserfaring fra rehabiliteringssentre og store sykehus som gjør at han har tilegnet seg en bred og høy kompetanse innen utredning og behandling. Vegard har vært medisinsk koordinator i OBOS ligaklubben Ull/Kisa de siste årene og har gjennom dette tilegnet seg en høy grad av kompetanse i forhold til idrettsskader.
Vegard jobber med alle typer skader/sykdom i muskel og skjelett systemet. Han har lang erfaring med bruk av nålebehandling som et ledd i intramuskulær smertebehandling. Vegard tilbyr også ultralyd undersøkelser.

Vegard kan nås på tlf 97959571 eller knutsenfysioterapi@gmail.com

"Hos meg tar vi alle plager på alvor, vi gjør en grundig og god undersøkelse og forsøker å finne en riktig diagnose som gir oss et godt grunnlag til å finne de rette behandlingsalternativene. Sammen skal vi ha troen på en aktiv og helhetlig tilnærming."


Ole Johan Venger Pedersen:
Ole Johan er utdannet fysioterapeut fra Fysioterapihøyskolen i Oslo 1994. Han har siden 1994 jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut i Eidsvoll med driftsavtale med Eidsvoll kommune.
Ole Johan jobber med allmenn fysioterapi, dvs alle skader og sykdommer som gir smerte og /eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
Han er også medeier og styreleder i Trimmen Fysioterapi & Trening AS 

Erlend Hauge:
Erlend fullførte utdannelsen for å bli fysioterapeut i 2008 og har siden jobbet ved institutter ved Eidsvoll og på Jessheim. Han har spisskompetanse på behandling av personer med nevrologiske lidelser og nevromuskulære sykdommer, dvs skader med årsak i det sentrale eller det perifere nervesystem samt sykdommer i muskulatur.
Ytterligere tilbyr han allmenn fysioterapi etter år med erfaring og bred interesse for faget.
Erlend har driftstilskudd med Eidsvoll Kommune.

David Jansen:
David har kompetanse i allmenn fysioterapi og komplett fysikalsk lymfødembehandling. Behandler også lipødem.
Han har bachelor i fysioterapi fra Høgskolen i Oslo.
David har jobbet hos Trimmen siden 2013.
David har driftstilskudd med Eidsvoll kommune.

Ole-Jonas Liereng
Ole-Jonas ble utdannet fysioterapeut i 2012.
I 2019 startet han på mastergradutdannning i fysioterapi ved Universitet i Tromsø.   
De siste årene har Ole-Jonas utviklet spisskompetanse innen psykomotorisk fysioterapi. Han har erfaring med oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser og aktuelle plager relatert til kroppslige spenninger, smerter og slitenhet. 
For Ole-Jonas er det viktig at behandlingen bygger på et godt terapeutisk samarbeid der begge parter jobber aktivt i samme retning. I behandlingen veiledes pasienten gjennom ulike kroppslig tilnærminger med potensiale om å oppdage eller utvikle iboende ressurser som kan ha positiv innvirkning på pasientens hverdag. 
Ole-Jonas Liereng overtar stillingen etter Odin Fagerberg og starter opp 01.01.22 i 50 % og 100% fra 01.05.22
Ole-Jonas har driftsavtale med Eidsvoll kommune.

Send mail til post@trimmen.as så tar vi kontakt med deg! 
Meldinger sendt på sms, Messenger eller andre måter vil ikke bli besvart! Kun mail som gjelder!


Trimmen Fysioterapi & Trening AS © 2020-2022